Weber, A., G. Heiser, D. Kuhlmann, M. Schallbruch, A. Chattopadhyay, S. Guilley, M. Kasper, C. Krauß, P. S. Krüger, S. Reith, and J.-P. Seifert. “Secure IT Without Vulnerabilities and Back Doors”. TATuP - Zeitschrift für Technikfolgenabschätzung in Theorie Und Praxis, vol. 29, no. 1, Apr. 2020, pp. 30-36, doi:10.14512/tatup.29.1.30.