Kornwachs, K. (2018) “Technology assessment as a discipline of technosciences”, TATuP - Zeitschrift für Technikfolgenabschätzung in Theorie und Praxis, 27(1), pp. 46-51. doi: 10.14512/tatup.27.1.46.