Weber, A., Heiser, G., Kuhlmann, D., Schallbruch, M., Chattopadhyay, A., Guilley, S., Kasper, M., Krauß, C., Krüger, P. S., Reith, S. and Seifert, J.-P. (2020) “Secure IT without vulnerabilities and back doors”, TATuP - Zeitschrift für Technikfolgenabschätzung in Theorie und Praxis. DE, 29(1), pp. 30–36. doi: 10.14512/tatup.29.1.30.