Kornwachs, Klaus. 2018. “Technology Assessment As a Discipline of Technosciences: Mix of Methods and Modeling”. TATuP - Zeitschrift für Technikfolgenabschätzung in Theorie Und Praxis 27 (1):46-51. https://doi.org/10.14512/tatup.27.1.46.