Paschen, H. 2004. “Technikfolgenabschätzung Zum Raumtransportsystem SÄNGER”. TATuP - Zeitschrift für Technikfolgenabschätzung in Theorie Und Praxis 13 (1). DE:27-31. https://doi.org/10.14512/tatup.13.1.27.