Redaktion, TATuP. 1999. “Transsektorale Forschung Zum Globalen Wandel Bonn: 27. - 28. Januar 2000”. TATuP - Zeitschrift für Technikfolgenabschätzung in Theorie Und Praxis 8 (3-4). DE:125-26. https://doi.org/10.14512/tatup.8.3-4.125.